top of page
תקשורת חזותית.jpg

תקשורת חזותית ואנימציה 

סטוצ - מכינה גבוהה לעיצוב | תקשורת חזותית ואנימציה

המכינה לתקשורת חזותית ואנימציה

מה בעצם המכינה לתקשורת חזותית ואנימציה כוללת:

שלב א'- 25 פגישות מבוא
 
שלב זה נועד להקנות לכל תלמידי המכינה בסיס תיאורטי ומעשי נרחב באמצעות קורסים ייחודיים לשיפור מיומנויות עיצוב חיוניות שונות ולהעלאת רמתם האישית בתחומים הבאים: 

  • רישום אקדמי-הקניית מיומנויות יסוד;

  • למידה ויישום טכניקות איור וגרפיקה מגוונת בשחור-לבן וצבע;

  • פיתוח חשיבה יצירתית;

  • זרמים באומנות וניתוח יצירות;   

  • הקניית דרכים לביטוי באמצעות חומרים שונים.

 
שלב זה מאפשר לסטודנטים אף ללמוד על תחומי העיצוב השונים ולקבל ייעוץ בבחירת תחומי העיצוב המתאימים להם.
 
 

שלב ב' – 20 פגישות התמחות
 
שלב זה עוסק בפיתוח חשיבה קונצפטואלית להעברת מסרים. זאת במטרה לצייד את הסטודנטים בכלים, שיסייעו להם בפיתוח חשיבה מקורית ויצירתית.
 
ההתמחות כוללת את תחומי הלימוד הבאים:

  • גיבוש קונצפט והעברת מסרים באמצעים חזותיים שונים;

  • קורס איור וקומיקס- כולל בסיס לתסריט ולקולנוע;

  • תרגול בחינות כניסה וסימולציות בתקשורת חזותית ובאנימציה של בתי הספר המובילים בתחום.

 
* כולל הנחיות אישיות של מנחים מקצועיים בתחום פיתוח החשיבה והפיתוח הרעיוני, במטרה לגבש ולהפיק תיק עבודות אישי וייחודי עד תום ההתמחות.

אתם החותמת להצלחה שלנו...

bottom of page