top of page
סטוצ - מכינה גבוהה לעיצוב

עיצוב תעשייתי

Industrial Designer

המכינה לעיצוב תעשייתי

מה בעצם המכינה לעיצוב תעשייתי כוללת:

שלב א' + ב׳ - 20 פגישות
 
שלב זה נועד להקנות לכל תלמידי המכינה בסיס תיאורטי ומעשי נרחב באמצעות קורסים ייחודיים לשיפור מיומנויות עיצוב חיוניות שונות ולהעלאת רמתם האישית בתחומים הבאים: 

  • רישום אקדמי-הקניית מיומנויות יסוד;

  • למידה ויישום טכניקות איור וגרפיקה מגוונת בשחור-לבן וצבע;

  • פיתוח חשיבה יצירתית;

  • זרמים באומנות וניתוח יצירות;   

  • הקניית דרכים לביטוי באמצעות חומרים שונים.

 
שלב זה מאפשר לסטודנטים אף ללמוד על תחומי העיצוב השונים ולקבל ייעוץ בבחירת תחומי העיצוב המתאימים להם.
 
 

שלב ב'
 
שלב זה עוסק בעיצוב תעשייתי של מוצרים תוך שימת דגש רב על בחינתם מהאספקטים הפונקציונליים- מבניים, הרעיוניים והצורניים. זאת במטרה לצייד את הסטודנטים בכלים, שיסייעו להם בפיתוח חשיבה מקורית ויצירתית.
 
ההתמחות כוללת את תחומי הלימוד הבאים:

  • רישום תעשייתי – הקניית מיומנויות רישום על שלביה;

  • ביטוי תלת-מימדי וניתוח עיצובי- הקניית ידע בסיסי בשרטוט;

  • תרגול בחינות כניסה וסימולציות בעיצוב תעשייתי של בתי הספר המובילים בתחום.

* כולל הנחיות אישיות של מנחים מקצועיים בתחום פיתוח החשיבה והפיתוח הרעיוני, במטרה לגבש ולהפיק תיק עבודות אישי וייחודי עד תום ההתמחות.

הכנה
להדסה
הכנה
לשנקר
הכנה
לHIT
הכנה
לבצלאל
הכנה לראיונות
תרגול בחינות כניסה
חשיבה יצירתית בעיצוב תעשייתי
שרטוט דו ממד 
שרטוט תלת ממד
טכניקות שונות ברישום תעשייתי
בניית מודלים
חשיבה יצירתית בעיצוב תעשייתי
הפילוסופיה של העיצוב
לימודי חומרים וחיבורים
מוצרים תעשייתיים מפורסמים
מעצבים תעשייתיים
הנחיית תיק עבודות

אתם החותמת להצלחה שלנו...