top of page
אמנות וצילום.jpg

אמנות וצילום

סטוצ - מכינה גבוהה לעיצוב | אמנות וצילום

המכינה לאמנות וצילום

מה בעצם המכינה לאמנות וצילום כוללת:

 שלב א'- 25 פגישות מבוא
 
שלב זה נועד להקנות לכל תלמידי המכינה בסיס תיאורטי ומעשי נרחב באמצעות קורסים ייחודיים לשיפור מיומנויות עיצוב חיוניות שונות ולהעלאת רמתם האישית בתחומים הבאים: 

  • רישום אקדמי-הקניית מיומנויות יסוד;

  • למידה ויישום טכניקות איור וגרפיקה מגוונת בשחור-לבן וצבע;

  • פיתוח חשיבה יצירתית;

  • זרמים באומנות וניתוח יצירות;   

  • הקניית דרכים לביטוי באמצעות חומרים שונים.

 
שלב זה מאפשר לסטודנטים אף ללמוד על תחומי העיצוב השונים ולקבל ייעוץ בבחירת תחומי העיצוב המתאימים להם.
 


שלב ב' – 20 פגישות התמחות
 
התמחות זו נערכת במסגרת של מפגשים פרטניים (אחד על אחד).
במסגרת זו מכוונת את הסטודנט לביטוי אישי של עולמו והשקפותיו באמצעים חווייתיים וחזותיים באמצעות: 
- רישום
- ציור
- פיסול
- קולאז'
- וידאו ארט
- מיצב
- צילום
- הדפס
- ועוד...
 
כולל תרגול בחינות כניסה וסימולציות באומנות ובצילום של בתי הספר המובילים בתחום.
 

* כולל הנחיות אישיות של מנחים מקצועיים בתחום פיתוח החשיבה והפיתוח הרעיוני, במטרה לגבש ולהפיק תיק עבודות אישי וייחודי עד תום ההתמחות.

אתם החותמת להצלחה שלנו...

bottom of page