top of page

Acerca de

Twisted Staircase

אודות המכינה הגבוהה לעיצוב סטו"צ

המכינה לעיצוב סטו"צ החלה דרכה בשנת 2005 בירושלים וגאה מאוד בבוגריה הרבים מכל רחבי הארץ, שסיימו לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה לעיצוב ואדריכלות בארץ ובחו"ל, בסטודנטים הרבים הלומדים בהם כעת ובאלו העתידים להתחיל את דרכם האקדמית בקרוב.
 
הודות לצוות הרב-תחומי עתיר הניסיון של סטו"צ, בניהולו של האדריכל ג'ימי אסיה, הכולל מעצבים, אדריכלים, מהנדסים בוגרי בצלאל, הטכניון ושנקר, מצליחים מידי שנה 98% מבוגריה להתקבל למגמות הלימוד השונות (לעיתים אף כמה במקביל).
 
המוטו שלנו: לא מסיימים ללמוד בסטו"צ עד שתיק העבודות והמיומנויות המקצועיות עומדים בדרישות הסף של בחינות הכניסה למוסד הלימודים המבוקש.

 

הדרך שלנו להצלחה שלכם
 
המכינה לעיצוב סטו"צ שמה לה מטרה לדאוג לכך שבוגריה יתקבלו למוסד או מוסדות הלימוד בהם הם חפצים ללמוד.
 
על מנת לעמוד בסטנדרטים ובתנאי הקבלה של מוסדות לימוד אלו, מקפידה סטו"צ על רמת הוראה גבוהה במיוחד, העמדת דרישות גבוהות והשקעה רבה ללומדים בה. בד בבד תוך מתן יחס אישי לכל תלמיד ומתן תגבור בעת הצורך.
 
הצוות מקצוע שלנו נמצא כאן למענכם וישקיעו בכם את מיטב מאמציו באווירה לימודית חמה ולבבית, שתאפשר לכם להצליח.
 

שיטת הלימוד

עיקר העבודה של התלמידים שלנו מתרכזת ברכישת מיומנויות הקשורות בתחומי העיצוב והחשיבה היצירתית ובפיתוח מודעות ומעורבות חברתית-תרבותית, כדי ליצור שפה עיצובית אישית. 
 
בשונה ממכינות אחרות, הלמידה במכינה שלנו מתבצעת בשני שלבים; 

 

Studying

שלב א' – 25 פגישות מבוא:
 
שלב זה נועד להקנות לכל תלמידי המכינה בסיס תיאורטי ומעשי נרחב באמצעות קורסים ייחודיים לשיפור מיומנויות עיצוב חיוניות שונות ולהעלאת רמתם האישית בתחומים אלו.
שלב זה מאפשר לסטודנטים אף ללמוד על תחומי העיצוב השונים ולקבל ייעוץ בבחירת תחומי העיצוב המתאימים להם.

שלב ב'- 20 פגישות ההתמחות:
 
בשלב זה מתבצעת למידה בקורסים בתחום הלימוד הנבחר (ניתן לבחור מס' תחומי לימוד) לשם הכנת תיקי עבודות והכנה יסודית לבחינות מיון וראיונות קבלה אישיים, בהתאם לנדרש במוסדות הלימוד השונים.

* נעמוד לרשותכם עד שתתקבלו לתחום הלימוד במוסד הנכסף, ללא תוספת במחיר.

College Classroom
bottom of page